Το 4ο ΓΕΛ Λαμίας μετατρέπεται σε Πειραματικό

31-01-24 Χαρακτηρισμός 6 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως πειραματικές, η διασύνδεσή τους με άλλες σχολικές μονάδες και ο ορισμός των Επιστημονικών Εποπτικών  Συμβουλίων τους (ΕΠ.Ε.Σ.)

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττας Μ. Μακρή, που υπεγράφη, σήμερα, χαρακτηρίζονται ως πειραματικές οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα από το σχολικό έτος 2024-2025:

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΔΕ/ΔΠΕ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

26Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

4

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

5

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Δ.Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

4Ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26o Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με τα 26ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας και τα 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικά Δημοτικά σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΑ)

Β) Το 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά αποκτά κοινό ΕΠΕ.Σ. με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά.

Γ) Το 2o  Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών.

Δ) Το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας και το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Οι διασυνδέσεις των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών συνδέεται με το 26ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Β) Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά συνδέεται με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά

Γ) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών συνδέεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Δ) Το 4ο  Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας συνδέεται με το 4ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας

Επίσης, με την απόφαση αυτή τροποποιούνται οι διασυνδέσεις Πειραματικών Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίστηκαν με τις α) υπό στοιχεία 516416/Δ6/11-5-2021 Υ.Α. (Β’1895) και β) 26500/Δ6/9-2-2022 Υ.Α. (Β’1048) ως εξής:

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΔΕ/ΔΠΕ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ

1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

2

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

5Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η εν λόγω απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

Η ΥΑ ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση