12-02-24 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Β.Αιγαίου για θέση ΣΕΠ

12-02-24 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Βόρειου Αιγαίου για θέση ΣΕΠ

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση