ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 15-04-24

Πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ B1B2B3

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β4Β5Β6

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β7Β8Β9

 

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α) ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,

β) παρέμειναν υπεράριθμοι,

γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

δ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

ε) επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ως νεοδιόριστοι και

στ) όσοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή

να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλες τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν  (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι).

Σημείωση 1η: Κατατίθενται αιτήσεις μόνο από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υπάρχουν κενά (συνημμένοι πίνακες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Παρασκευή 19-04-2024 και ώρα 15:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση 2η: Παρακαλούνται οι εκπ/κοί της κατηγορίας (στ) να αποστείλουν πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης.

ΑΙΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε