ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ.
Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 22/04/2024 και 23/04/2024 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.
Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε  περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ).
Η ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές συνάπτουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr  μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.
Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/ντρια του σχολείου τοποθέτησης, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή
ή σταθερή συσκευή. Η διαδικασία αποδοχής της ψηφιακής σύμβασης μέσω του anaplirotes.gov.gr καλό θα ήταν να ολοκληρώνεται αμέσως μετά την ψηφιακή σήμανση που θα τους κάνει ο Δ/ντής του σχολείου στο myschool και πριν φύγουν από το σχολείο
τοποθέτησης στο οποίο ανέλαβαν υπηρεσία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 17-4-2024

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε