Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Φθ/δας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015.

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία 11/7/2013
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε α) την με αρ. πρωτ. 118102/Δ1/25-07-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και β) την με αρ. πρωτ. 118232/Δ2/25-07-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16 & εμπειροτεχνών ιδιωτών για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο και καταχώρηση την αίτησή τους στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρου 85, 4ος όροφος)                         από 28-07-2014 μέχρι και 08-08-2014 από ώρα 08:30 έως και 13:30.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η εγκύκλιος διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησής τους.
Συνίσταται στους υποψήφιους να διαβάζουν την εγκύκλιο πριν την προσέλευσή τους στην Δευτεροβάθμια ώστε να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν την προσέλευσή τους.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η εγκύκλιος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dide.fth.sch.gr/
Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε