Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΡΩΤΩΝ ΕΕΠ -ΕΒΠ 2014.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ.ΕΒΠ.doc
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΩΡΟΜ. ΕΕΠ.doc
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ.doc

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε