Μία νέα δωρεάν υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης για όλους τους εκπαιδευτικούς

Η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής και υπηρεσιακής κατάστασης οδηγεί πολλούς εργαζόμενους στην αναζήτηση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος που θα τους … Περισσότερα…

Επισκέψεις της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φθιώτιδας στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς … Περισσότερα…