Ενημέρωση για τον τρόπο ανάληψης υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Covid-19 της ΔΔΕ Φθιώτιδας (Β΄φάσης)

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι … Περισσότερα…