Καλό ταξίδι Παναγιώτη…

«Ἔστιν μέν οὖν φοβερόν, ο θάνατος, ἐκ τῆς ὄψεως γίγνεσθαι …ἀλλά ἐκ τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων, ὃπερ ἐστί προτιμότερον, ἀνευ … Περισσότερα…