Θεμελίωση Δικαιώματος και Υπολογισμός Σύνταξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Θεμελίωση Δικαιώματος Σύνταξης
Η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης », έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει αν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής του.
Στην περίπτωση που δεν έχει θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το σύστημα προτείνει μελλοντική ημερομηνία θεμελίωσης και έναρξης καταβολής σύνταξης, με την παραδοχή ότι ο υπάλληλος θα συνεχίσει να εργάζεται.
Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την εισαγωγή των δεδομένων, έχει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία Συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης » δεν καλύπτει τις περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, καταδίκης, κατάργησης θέσης και σωματικής ανικανότητας. https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/
Υπολογισμός Σύνταξης: 
https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul 
Αναγνωρίσεις:
Στρατιωτικής Θητείας http://goo.gl/iSlqrU
Χρόνος Σπουδών http://goo.gl/dcr9gW
Χρόνος Παιδιών http://goo.gl/YIeYV6
Ιδιωτικού Τομέα http://goo.gl/UDQK2n
Γονική άδεια http://goo.gl/ErZxLN
Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων
Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων
Επιμέλεια παρουσίασης Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε