Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΗ.xls ΠΡΟΚΗΡ-ΔΙΕΥΘ-3ο-Γ.doc ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ.doc ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ ΕΠΙΛ ΔΝΤΗ 3ο Γ.doc ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 17-01-2017 … Περισσότερα…

Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Προβολή αρχείου Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς … Περισσότερα…

Πως θα εκλέγονται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων & οι Διευθυντές εκπαίδευσης

Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και … Περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας

Προβολή αρχείου Λήψη αρχείου “Τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για διορισμό στις παρακάτω δεκατρείς (13) θέσεις … Περισσότερα…

Πως συγκροτείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

«3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης … Περισσότερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της … Περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας

Κ α λ ο ύ ν τ α ι Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και … Περισσότερα…

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής ? Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας Η … Περισσότερα…