02-11-22 Ν. Κεραμέως στη Βουλή για το Σχέδιο Δράσης κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης: «Υφαίνουμε ένα δίχτυ προστασίας κάθε παιδιού»

02-11-22 Ν. Κεραμέως στη Βουλή για το Σχέδιο Δράσης κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης: «Υφαίνουμε ένα δίχτυ προστασίας κάθε παιδιού» Τα … Περισσότερα…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-2022-2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [gview file=”https://dide-new.fth.sch.gr/wp-content/uploads/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ-ΚΑΤΑ-ΤΗΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1.pdf” ]

Ενημέρωση προσληφθέντων αναπληρωτών (Γ΄φάσης) για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι … Περισσότερα…