ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες, να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης αύριο Παρασκευή 01-09-2017, προκειμένου να συνεδριάσει ο Σύλλογος διδασκόντων και να γίνουν οι αναθέσεις των μαθημάτων.
ΑΜΟΙΒ ΑΠΟΣΠ 31-8-2017
ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠ 31-8-2017
ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΔΠ 31-8-2017
ΤΟΠΟΘ ΥΠΕΡ 31-8-2017

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment