ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κών σε οργανικά κενά εδώ
Το ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας ενημερώνει τους εκπ/κούς της αρμοδιότητάς του ότι περατώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κών σε οργανικά κενά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν νέα οργανική θέση οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε αυτήν την Παρασκευή 29-06-2018, ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ
Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment