Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19, Γενικής Παιδείας)

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας covid-19, Γενικής Παιδείας της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 02/12/2021 και 03/12/2021 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.

Επισημαίνεται σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, ότι οι προσληφθέντες αναπληρωτές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την παροχή  διαδικτυακής (σύγχρονης εξ αποστάσεως)  διδασκαλίας υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους,  προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

Ο συνημμένος πίνακας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment