Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Covid-19 (Β΄Φάσης)

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ. Η τοποθέτηση σε κλάδους που οι προσληφθέντες ήταν πάνω από έναν, έγινε με βάση τη σειρά του πίνακα.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την 21/01/2022 και 24/01/2022 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ).

Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας υποχρεούνται να αποστείλουν στο mail@dide.fth.sch.gr Υπεύθυνη Δήλωση μη ανάληψης υπηρεσίας προκειμένου η Δ/νση Δ.Ε. να ενημερώσει σχετικά το ΟΠΣΥΔ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment