Πρόσβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πλατφόρμα «edupass.gov. gr»

Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με … Περισσότερα…