Έντυπα χορήγησης αδειών

Τι ισχύει στις άδειες μονίμων Εκπαιδευτικών
adeies_monimwn_ekpaideutikwn
ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ανευ αποδοχών 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡ. ΓΝΩΜ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ μετα την άδεια νοσήματος

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

adeies_anaplirotwn_ekpaideutikwn

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτή ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ανευ αποδοχών 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΑΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών έως 3 ημέρες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών πανω από 4 ημέρες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτή ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΑΜΟΥ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΘΑΝΑΤΟΥ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών έως 3 ημέρες-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών πανω από 4 ημέρες-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)-ΕΣΠΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτή ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΑΜΟΥ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΘΑΝΑΤΟΥ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών έως 3 ημέρες-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών πανω από 4 ημέρες-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)-παράλληλη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών-παράλληλη

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση