Έντυπα χορήγησης αδειών

Τι ισχύει στις άδειες μονίμων Εκπαιδευτικών
adeies_monimwn_ekpaideutikwn
ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ανευ αποδοχών 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ (λόγω νόσησης)

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (αναστολή τμήματος σχολ. μονάδας)-δεν ισχυει

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (με τέκνο που νοσεί)-δεν ισχυει

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ κατοπιν ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-ΧΕΙΡ.ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ-οχι απο το σχολειο

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ Γνωμ. ΑΥΕ-οχι απο το σχολειο

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡ. ΓΝΩΜ.

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ μετα την άδεια νοσήματος

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΜΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τι ισχύει στις άδειες αναπληρωτών
adeies_anaplirotwn_ekpaideutikwn

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρώτριας ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΑΜΟΥ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτή ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ανευ αποδοχών 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ (λόγω νόσησης)

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (αναστολή τμήματος σχολ. μονάδας)-ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (με τέκνο που νοσεί)-ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών έως 3 ημέρες

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών πανω από 4 ημέρες

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)

ΑΝΑΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτή ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (πατρότητας)

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρώτριας ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1 ΜΗΝΑ λόγω νοσηλείας τέκνου

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΑΜΟΥ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ (λόγω νόσησης)

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (αναστολή τμήματος σχολ. μονάδας)-ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ (με τέκνο που νοσεί)-ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών έως 3 ημέρες

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών πανω από 4 ημέρες

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (22 ΗΜΕΡΩΝ)

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ αναπληρωτών

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση