17-01-23 Δήλωση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση σε θέση Συμβούλων Εκπαίδευσης 

17-01-23 Δήλωση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση σε θέση Συμβούλων Εκπαίδευσης  Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των Γ΄ ΚΑΙ … Περισσότερα…

17-01-23 Πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

17-01-23 Πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης Αναρτάται η απόφαση κύρωσης των … Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της σύμφωνα με … Περισσότερα…

16-1-2023 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16-1-2023 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΥΡΩΣΗΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_Γ_ΚΑΙ_Δ.pdf

Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒ ΕΠΙΛ ΨΕ9Χ46ΜΤΛΗ-ΚΡΘ Ανασυγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ως εξής: 1. Καλογήρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου … Περισσότερα…

13-1-23 Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

13-1-23 Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) Προκήρυξη_Διευθυντών_Ε.Σ.pdf

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του … Περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Πρόεδρου, του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Φθιώτιδας

H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H ΑΙΤΗΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας … Περισσότερα…

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2022 του ΕΝΕΕΓΥΛ Λαμίας και του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου η χριστουγεννιάτικη γιορτή με συμμετοχή μαθητών, μαθητριών και … Περισσότερα…

1oς πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός οικολογικός διαγωνισμός

Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Σύρου Ερμούπολης Προκήρυξη μαθητικού λογοτεχνικού οικολογικού διαγωνισμού: «έγκλημα στον βιολογικό καθαρισμό» Συγγραφή … Περισσότερα…