01-07-24 Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές

Κοινό Read More …

Αντιστοιχία με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής έλαβαν δύο τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Αντιστοιχία Read More …

ΔΙΠΑΕ: Το Tμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έγινε Πολυτεχνικό

ΔΙΠΑΕ: Read More …

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Αντιστοίχιση του Τμήματος ΗΜΜΥ με τμήμα Πολυτεχνείου

Πανεπιστήμιο Read More …

ΕΛΜΕΠΑ: Αντιστοιχήθηκαν με Πολυτεχνικές Σχολές και τα 3 Τμήματα της Σχολής Μηχανικών

ΕΛΜΕΠΑ: Read More …