ΔΙΠΑΕ: Το Tμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έγινε Πολυτεχνικό

ΔΙΠΑΕ: Read More …

Integrated master θα χορηγεί το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Integrated Read More …

Παρουσίαση Τμημάτων ΔΙΠΑΕ – Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2024

Παρουσίαση Read More …