08-12-23 Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων

08-12-23 Read More …

06-12-23 Ομιλία του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

06-12-23 Read More …

Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών

Συστάσεις Read More …