Διάκριση ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου: Αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ευρώπης

Διάκριση Read More …

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2021-2022».

1. Read More …