ΕΠΑΛ: Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2024-2025

ΕΠΑΛ: Read More …

Μετατροπή του 4ου Ημερησίου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου σε Εσπερινό

Μετατροπή Read More …

Πανελλαδικές 2025: Διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές Read More …

Πανελλαδικές 2025: Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές Read More …