08-12-23 Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων

08-12-23 Read More …

06-12-23 Ομιλία του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

06-12-23 Read More …

04-10-22 Η Νίκη Κεραμέως στην 9η Υπουργική Σύνοδο της διαδικασίας «Περιβάλλον για την Ευρώπη» και 3η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος

04-10-22 Read More …