Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ των τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων-Μαθήματα και Ύλη

Κατατακτήριες Read More …

13-04-22  Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Άγγελου Συρίγου η Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου “Eqrem Çabej”

13-04-22  Read More …