Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας – Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών – «Ψηφιακός μετασχηματισμός και διοίκηση. Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και προκλήσεις.»

Πανεπιστήμιο Read More …

Πανεπιστήμιο Αιγαίου : παροχές φοιτητικής μέριμνας: α) Σίτηση, β) Στέγαση, γ) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Πανεπιστήμιο Read More …

Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική»

Συμπληρωματική Read More …