26-06-24 Μέσω της πλατφόρμας e-εγγραφές οι αιτήσεις για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ

26-06-24 Read More …

25-06-24 Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Μάιος 2024) για το σχολικό έτος 2024

25-06-24 Read More …

Πανελλαδικές με προβλήματα στο Γραμμικό Σχέδιο, λόγω κακής ποιότητας υλικών που δόθηκαν στους υποψηφίους από το υπ. Παιδείας – Επιστολή διαμαρτυρίας γονέων υποψηφίων στην υπουργό Ν. Κεραμέως

Πανελλαδικές Read More …