25-08-23 ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΘΔΔ, Α’ ΕΠΑΛ,Π.ΕΠΑΛ,Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΚΑΙ Β’ ΕΠΑΛ,Π.ΕΠΑΛ

25-08-23 Read More …

Τράπεζα Θεμάτων: καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Τράπεζα Read More …