ΕΛΜΕΠΑ: Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΕΛΜΕΠΑ: Read More …

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ)| Στάση Πανεπιστήμιο The Podcast 027

Κρατική Read More …

Παρουσίαση Τμημάτων ΔΙΠΑΕ – Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2024

Παρουσίαση Read More …

Διαδικτυακή Εκδήλωση στις 3 & 4 Απριλίου 2023, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων».

Διαδικτυακή Read More …