Οδηγοί Κατάρτισης των ειδικοτήτων Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών

Οδηγοί Read More …

Σύστημα Πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Σύστημα Read More …

Αυξάνεται η αποζημίωση των μαθητευομένων στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας

Αυξάνεται Read More …