Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας – Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών – «Ψηφιακός μετασχηματισμός και διοίκηση. Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και προκλήσεις.»

Πανεπιστήμιο Read More …

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης | ΦΕΚ

Τροποποίηση Read More …