ΑΕΙ: Τμήμα που μεταφέρθηκε στο ΔΠΘ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, λειτουργεί με … έναν μόνιμο καθηγητή!

ΑΕΙ: Read More …

Υποτροφίες έως 300 ευρώ το μήνα για μαθητές και φοιτητές: Προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτημάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Υποτροφίες Read More …

Συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Έκθεση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στο Τόκυο (EHEF2024) και επίσκεψη στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ιαπωνία

Συμμετοχή Read More …

Πώς η αειφόρος ανάπτυξη αλλάζει το επιχειρηματικό τοπίο και δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης-Βίντεο

Πώς Read More …