Υλικό ΣΕΠ

Το blog του ΚΕΣΥΠ Λαμίας
Θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – ΔΑΣΤΑ ΔΠΘ
Τρίπτυχο Μαθητείας ΕΠΑΛ 2018:


Βιβλίο Γ Γυμνασίου:

Το σχολικό βιβλίο ΣΕΠ της Γ Γυμνασίου
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού για ΣΕΠ Γ Γυμνασίου
Οδηγίες Διδασκαλίας ΣΕΠ Γ Γυμνασίου
Βιβλία Α Λυκείου (2000):
Μαθητή
Καθηγητή
Οδηγίες για μάθημα ΣΕΠ Α ΕΠΑΛ:
Διαδραστικό Βιβλίο ΣΕΠ για Α’ ΕΠΑΛ 2018-19 εδώ
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση
Εγχειρίδια και Εργαλεία ΣΥΕΠ:
Περιεχόμενα:
1. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).
2. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).
3. «Από Συμβούλους για Συμβούλους …από Συμβουλευόμενους για Συμβουλευόμενους, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», (ΕΟΠΠΕΠ, 2015).
4. «Δωσ’ μου το χέρι σου – Υπαρξιακή Φιλοσοφία, Συναλλακτική Ανάλυση και Θεωρία του Moreno στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομία», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών » (ΕΟΠΠΕΠ, 2015).
5. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό Πλαίσιο – Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1 & 2
6. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας : Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό για Συμβούλους Σταδιοδρομίας
7. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης – Πολιτική και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων
8. Μελέτη για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες.
9. Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα – Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση
10. «Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Διαδικασίες και Τεχνικές»
11. «Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Απασχόλησης»
&  «Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης»
12. Το έργο του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής των στελεχών ΣΥΕΠ – Ερωτηματολόγιο Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής (Multicultural Counseling Inventory) των Sodowsky, Taffe, Gutkin, και Wise (1994)
13. Κατάλογος Ελληνόγλωσσης Βιβλιογραφίας για ΣΥ.Ε.Π.
14. Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες
 
Μελέτες και προτάσεις πολιτικής ΣΥΕΠ
Περιεχόμενα:
1. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ένα εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής»
2. «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»
3. «Καθιέρωση και ανάπτυξη Εθνικών Φόρουμ Πολιτικής για τη Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ένα εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και κάθε ενδιαφερόμενο»
4. «Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη»
Εργαλεία αυτοβοήθειας
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSHA)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *