ΑΕΙ: Τμήμα που μεταφέρθηκε στο ΔΠΘ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, λειτουργεί με … έναν μόνιμο καθηγητή!

ΑΕΙ: Read More …

01-07-24 Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές

Κοινό Read More …

Διαδικασίες σε Εξέλιξη: Διακριθέντες Αθλητές σε Σχολικούς Αγώνες – Αιτήσεις και δικαιολογητικά για έκδοση «Βεβαίωσης Νίκης»

Διαδικασίες Read More …