“Αν σκεφτείτε ποτέ ότι εργάζεστε σε μια εταιρεία για οποιαδήποτε άλλο λόγο πέρα από την ικανότητά σας, πρέπει να φύγετε!” Αγγελική Φράγκου: Η σιδηρά κυρία που τάραξε τον χώρο της Ναυτιλίας

Η Read More …