25-06-24 Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Μάιος 2024) για το σχολικό έτος 2024

25-06-24 Read More …

Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και αρμοδιότητες Διευθυντών στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)

Διαδικασία Read More …

Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ)

Κανονισμός Read More …

29-03-24 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

29-03-24 Read More …

Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία: Πλησιάζει η ώρα των αιτήσεων – Ενημέρωση για την εισαγωγή των μαθητών

Πρότυπα Read More …