Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας – Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών – «Ψηφιακός μετασχηματισμός και διοίκηση. Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και προκλήσεις.»

Πανεπιστήμιο Read More …