36 Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων

36 Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων

Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη χρονιά το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και η διεθνής φήμη που έχει αποκτήσει, σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης του John P.A. Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2022. Η κατάταξη αυτή, με τίτλο φέτος “September 2022 data-update for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως. Τριάντα έξι (36) Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης εμφανίζονται αθροιστικά στις δύο λίστες της κατάταξης.

Η ανανεωμένη, για το 2022, ταξινόμηση των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως. Η ευρύτερη ετήσια αξιολόγηση της μελέτης του John P.A. Ioannidis βασίζεται στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Είκοσι έξι (26) Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται για το έτος 2021 στη λίστα με τους κορυφαίους 200.409 επιστήμονες παγκοσμίως, οι οποίοι είτε είναι στις πρώτες 100.000 θέσεις της κατάταξης, είτε ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική περιοχή τους (μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υποκατηγοριών τους που αναλύθηκαν).

Πρόκειται για τους (κατά σειρά κατάταξης):

 • Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Κονσολάκης Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 • Επίκουρος Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Αριστείδης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Δούμπος Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΑΡΜΗΧ)
 • Επίκουρος Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγήτρια Μαραβελάκη Παγώνα-Νόνη (Σχολή ΑΡΜΗΧ)
 • Καθηγητής Κοντογιάννης Θωμάς (Σχολή ΜΠΔ)

 

Ομοίως, στον κατάλογο των 195.605 κορυφαίων επιστημόνων με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται τριάντα (30) Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι 20 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην παραπάνω λίστα (και πάλι, κατά σειρά κατάταξης):

 • Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 • Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Γαροφαλάκης Μίνως (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Κονσολάκης Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλειος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Κοντογιάννης Θωμάς (Σχολή ΜΠΔ)
 • Καθηγήτρια Μαραβελάκη Παγώνα-Νόνη (Σχολή ΑΡΜΗΧ)
 • Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Σταυρουλάκης Γεώργιος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Χριστοδουλάκης Σταύρος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος (Σχολή ΜΠΔ)
 • Ομότιμος Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 • Καθηγητής Παπαευθυμίου Σπυρίδων (Σχολή ΜΠΔ)

Και στις δύο αυτές λίστες, περιλαμβάνονται αθροιστικά τριάντα έξι (36) Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εξ αυτών, εστιάζοντας μόνο στους τριάντα δύο (32) Καθηγητές που ήταν ενεργοί κατά το έτος 2021 (έτος αναφοράς της κατάταξης), διαπιστώνει κανείς ότι στις παραπάνω λίστες κατάταξης περιλαμβάνεται ποσοστιαία άνω του 25% (1 στους 4) των 120 συνολικά ενεργών Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συγχαίρει τους Καθηγητές του, τα μέλη του Διδακτικού/Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα, και το οποίο έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων στην κατάταξη του Πολυτεχνείου Κρήτης μεταξύ των 1001-1200 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου γενικώς, μεταξύ των 251-300 καλύτερων νέων πανεπιστημίων του κόσμου και στην 11η θέση μεταξύ 18 Ελληνικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις (rankings) του Times Ηigher Εducation.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *