Εκπαιδευτικοί-Σχολεία: Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο-Τι ισχύει

Εκπαιδευτικοί-Σχολεία: Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο-Τι ισχύει

Αναλυτικός οδηγός με όλες τις διευκρινίσεις για τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων και οι όροι ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων

Στο Άρθρο 100 του ν. 4823 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” γίνεται αναφορά στους όρους ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς από τον Διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Άρθρο 100 του νόμου 4823/2021) στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών.

Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 100 του ν. 4823/2021

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Δείτε παρακάτω τις αναθέσεις μαθημάτων για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
 

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:

Γλωσσική Διδασκαλία

 

 

 

ΠΕ02

     
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02    
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 

 

 

ΠΕ02

     
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΕ02    
 

Μαθηματικά

 

ΠΕ03

ΠΕ04.01, ΠΕ86

(με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)

 

ΠΕ04

(02, 03, 04, 05)

 

Φυσική

 

ΠΕ04.01

ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04,

05)

 

ΠΕ81

 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04,

05)

 

ΠΕ88.01

Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01, ΠΕ88.01  
 

Γεωλογία-Γεωγραφία

 

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ04 (01, 02, 04),

ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

ΠΕ03, ΠΕ85 (με

προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01

 

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

 

ΠΕ78, ΠΕ88.01

ΠΕ11, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ78 ΠΕ01
 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

ΠΕ78

 

 

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80

με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

 
Θρησκευτικά ΠΕ01   ΠΕ02
Αγγλικά ΠΕ06    
Γαλλικά/Γερμανικά/ Ιταλικά ΠΕ05/ΠΕ07 /ΠΕ34    
Φυσική Αγωγή ΠΕ11    
 

Τεχνολογία

και Πληροφορική:

Τεχνολογία

 

 

 

 

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89

     
Πληροφορική ΠΕ86    
 

Πολιτισμός

και Δραστηριότητες:

Μουσική

 

 

 

 

 

ΠΕ79.01

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01)

 

 

 

ΤΕ16

 

 

 
Καλλιτεχνικά ΠΕ08   ΠΕ89.01

 

Αναθέσεις μαθημάτων στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:

Ελληνική Γλώσσα

 

 

ΠΕ02

     
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02    
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02    
Μαθηματικά:

Άλγεβρα

 

ΠΕ03

     
Γεωμετρία ΠΕ03    
 

 

 

Φυσικές Επιστήμες:

Φυσική

 

 

 

 

ΠΕ04.01

 

 

 

ΠΕ04

(02, 03, 04, 05)

   
 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04

(01, 03, 04, 05)

 
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01  
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78  
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) ΠΕ78, ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

ΠΕ02

 
Θρησκευτικά ΠΕ01    
Αγγλικά ΠΕ06    
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07    
Φυσική Αγωγή ΠΕ11    
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ86    

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού Προγράμματος Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02      
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02    
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02    
 

Μαθηματικά:

Άλγεβρα

 

 

ΠΕ03

     
Γεωμετρία ΠΕ03    
 

Φυσικές Επιστήμες:

Φυσική

 

 

ΠΕ04.01

 

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

   
 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

 

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01  

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΠΕ86    
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ78  
Φιλοσοφία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ01, ΠΕ78  
Θρησκευτικά ΠΕ01    
Αγγλικά ΠΕ06    
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07    
Φυσική Αγωγή ΠΕ11    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΠΕ02  
Λατινικά ΠΕ02  

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Μαθηματικά ΠΕ03  

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01    
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΠΕ02    
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ78  
Μαθηματικά ΠΕ03    
Αγγλικά ΠΕ06    
Φυσική Αγωγή ΠΕ11    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02  
Ιστορία ΠΕ02  
Κοινωνιολογία

(για το σχολικό έτος 2020-2021)

 

Λατινικά

(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)

ΠΕ78

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

 

ΠΕ02

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)
   

Ομάδα Προσανατολισμού

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ή Βιολογία ΠΕ03    
ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)  
 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

 

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Ομάδα Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03  
Οικονομία ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78
Πληροφορική ΠΕ86  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση. Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ

Στις 4/8/2020 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης  με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737)’ ως προς τη Βιολογία:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας η οποία συμπληρώνεται ως εξής:

Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ88.01. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Αναθέσεις Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο

Στις 13 Αυγούστου δημοσιεύτηκε ΦΕΚ για τις αναθέσεις εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο.

Fek-2021-8-3782b-Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίων-Λυκείων

Σε αυτό ορίζονται τα εξής:

Α’ Ανάθεση: ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση: Όλες οι άλλες ειδικότητες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ/ ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το Fek-2020-8-3339b-Αναθέσεις εαε που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2020,

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α ́) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με
τα μαθήματα δεύτερης (Β ́) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11)
διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α ́ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας,προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α ́ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β ́ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β ́ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

4. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

5. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

6. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση) ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ ́) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *