Τρία εκ. ευρώ στο ΔΙΠΑΕ για νέες Φοιτητές Εστίες και προμήθεια εξοπλισμού

Τρία εκ. ευρώ στο ΔΙΠΑΕ για νέες Φοιτητές Εστίες και προμήθεια εξοπλισμού

Διεθνές πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Κονδύλι τριών εκατομμυρίων  για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ),  προβλέπουν τρεις αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, για:

  • Την αγορά ακινήτου για τη λειτουργία νέας Φοιτητικής Εστίας Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ
  • Τη μελέτη κατασκευής Φοιτητικής Εστίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στις εγκαταστάσεις Σερρών ΔΙΠΑΕ, και
  • Την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της υφιστάμενης  Φοιτητικής Εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.

Ειδικότερα κονδύλι 1.850.000,00 ευρώ  αφορά στην αγορά κτιρίου στην Σίνδο για την επέκταση των φοιτητικών εστιών, σε νέο/α κτρίριο/α, ενδεικτικά πλησίον της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης της Σίνδου, ώστε να είναι εφικτή η προσέγγισή της από τους φοιτητές χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου μεταφορικού μέσου.

Η υφιστάμενη φοιτητική εστία εντός της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Σίνδου, διαθέτει 108 δίκλινα δωμάτια, αρκετά εκ των οποίων παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και παραμένουν μη λειτουργικά. Επιπλέον, τα συγκροτήματα των λουτρών και WC, οι κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και τα λειτουργικά δωμάτια, χρήζουν εκ βάθρων ανακαίνισης. Τέλος, το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της φοιτητικής εστίας απαιτεί μετατροπές χώρων, κυρίως γα χρήση από ΑΜΕΑ. Οι φοιτητές που διαμένουν είναι περί τους 127.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση δυνατότητας στέγασης φοιτητών από το Ίδρυμα, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως αντιστάθμιση σε μελλοντική ανάγκη παύσης λειτουργίας της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας εντός της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης της Σίνδου, προκειμένου αυτή να ανακαινισθεί πλήρως, καθώς ήδη το κτίριο παρουσιάζει φθορές και επιπλέον οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν τη μερική μετατροπή του προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες λειτουργίες του.

Μελέτη κατασκευής Φοιτητικής Εστίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στις εγκαταστάσεις Σερρών ΔΙΠΑΕ

Κονδύλι 350.000,00 ευρώ αφορά την  εκπόνηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την ανέγερση νέων φοιτητικών Εστιών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στην παν/λη Σερρών του ΔΙΠΑΕ, για την δυνατότητα στέγασης φοιτητών από το Ίδρυμα.

Η Πανεπιστημιούπολη Σερρών δεν διαθέτει Φοιτητική Εστία Προπτυχιακών Φοιτητών παρά μόνο ξενώνα 15 δίκλινων δωματίων για φοιτητές Erasmus και επισκέπτες καθηγητές.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις εγκαταστάσεις Σερρών του ΔΙΠΑΕ φοιτούν 13.930 προπτυχιακοί φοιτητές εκ των οποίων 811 πρωτοετείς και επιπλέον 778 μεταπτυχιακοί εκ των οποίων 303 πρωτοετείς.

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου του Δ. Σερρών, βορειοδυτικά της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, σε απόσταση 260μ. Επομένως, είναι εφικτή η προσέγγισή της νέας Εστίας από τους φοιτητές χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου μεταφορικού μέσου. Αποτελεί το οικοδομικό πολύγωνο με αριθμό Ο.Τ. 474, εμβαδού 7.906,21m2, με ΚΑΕΚ 441211389001.

Το νέο κτίριο Φοιτητικής Εστίας προτείνεται να αποτελείται από δύο ορόφους περίπου 1500m2 (ισόγειο και 1ος όροφος). Για το κτίριο θα προβλεφθούν όλοι οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι και οι εγκαταστάσεις πρόσβασης των χρηστών. Ο αριθμός των προβλεπόμενων δωματίων θα είναι περίπου εβδομήντα (70), εμβαδού 25m2 μαζί με WC. Για το κτίριο θα προβλεφθούν και όλοι οι απαραίτητοι χώροι με βάση τη χρήση του (αναγνωστήριο/πλυσταριό κτλ). Θα κατασκευαστούν τέσσερα (4) δωμάτια για χρήση από ΑΜΕΑ στο ισόγειο. Ο περιβάλλοντας χώρος θα έχει διαδρόμους με επένδυση από πλάκες πεζοδρομίου και περιμετρικά της περίφραξης, παρτέρια με φύτευση. Το συνολικό εμβαδόν αλλά και τον εμβαδόν των διαφόρων χώρων και δωματίων θα καθοριστεί επακριβώς από την μελέτη η οποία περιλαμβάνει και την έγκριση Οικοδομικής Άδειας από την αρμόδια ΥΔΟΜ, οπότε θα εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με τις διατάξεις του.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της υφιστάμενης  Φοιτητικής Εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.

Κονδύλι 800.000,00 ευρώ  αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και στην αντικατάσταση κουφωμάτων, φωτιστικών σωμάτων κλπ, για τον εκσυγχρονισμό της Φοιτητικής Εστίας Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο.

Πιο συγκεκριμένα, η υφιστάμενη Φοιτητική εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο έχει παλαιωμένο εξοπλισμό και υποδομές. Για το λόγο αυτό θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

  • αποξήλωση όλων των υπαρχόντων κουφωμάτων, η μεταφορά τους, καθώς και η πλήρη εγκατάσταση όλων των νέων κουφωμάτων αλουμινίου. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση κουφώματων αλουμινίου από προφίλ με θερμοδιακοπή, ενεργειακά αναβαθμισμένα, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα θερμομονωτικού – ηχομονωτικού – ανακλαστικού, κινητών σίτων αερισμού και παντζούρια αλουμινίου συρόμενα και κάσες αυτών.
  • αποξήλωση όλων των υπαρχόντων επίπλων, η μεταφορά τους, προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση των νέων επίπλων. Περιλαμβάνει πάγκους εργασίας τοποθετημένους σταθερά πάνω από ερμάρια, από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL, ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα, νεροχύτες ανοξείδωτους με μονή γούρνα και πλάτη (μαξιλάρι), μπαταρίες πάγκου κουζίνας θερμομεικτικές από ανοξείδωτο ατσάλι, κρεβάτια μονά, στρώματα για μονό κρεβάτι, τρίφυλλες ντουλάπες – ιματιοθήκες, γραφεία με μετώπη και επιφάνεια εργασίας, καρέκλες εργασίας με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενη σε άξονα, τροχήλατη, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό, πίνακες λευκοί, επίτοιχιοι, βιβλιοθήκες κρεμαστές με τέσσερα ράφια, εσωτερικά πετάσματα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με σταθερό ύφασμα.
  • αποξήλωση όλων των υπαρχόντων ηλεκτρικών συσκευών, η μεταφορά τους, προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση των νέων ηλεκτρικών συσκευών. Η προμήθεια περιλαμβάνει πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, συρόμενους απορροφητήρες, σταθμούς εργασίας με επίπεδη οθόνη και βιντεοπροβολείς.
  • αποξήλωση όλων των υπαρχόντων φωτιστικών, η μεταφορά και απόρριψή τους, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων. Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια ορθογώνιων ή τετράγωνων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED και φωτιστικών οδικού δικτύου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *